Jenaplanschool de Sterredans

FAQ | Inloggen
 
 

Welkom op het ouderportaal van Jenaplanschool de Sterredans.


GebouwHoofd, hart en handen.

 

Jenaplanschool de Sterredans ligt op een prachtige locatie in Nijmegen-Oost. Rond de grote kastanjeboom op het schoolplein is de oud- en nieuwbouw van de Sterredans met elkaar verbonden.

Ouders maken een bewuste keuze voor de school: kinderen werken vanuit het Jenaplanconcept aan een breed onderwijsaanbod. In de tweejarige stamgroep werken de kinderen aan de basisvaardigheden (lezen, taal, rekenen en schrijven) en de oriëntatie op de wereld. Daarnaast is er in de stamgroep veel aandacht voor de sociaal- emotionele en creatieve ontwikkeling van kinderen. Naast werk is er tijd voor gesprek, spel en viering: de vier pijlers van het onderwijs op de Sterredans. De weekopening en weeksluiting zijn de feestelijke hoogtepunten van de week.

Onderwijs met hoofd, hart en handen.

 

Elk kind is uniek. Binnen de stamgroep is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Extra uitdaging of juist meer ondersteuning. Voor elk kind een eigen plek op de Sterredans.

 

Ons schoolgebouw is het startpunt voor alle leer- en ontwikkelingsprocessen. Maar: we halen de wereld binnen (we geven bijvoorbeeld Engels aan alle kinderen vanaf groep één) en als het kan trekken we er op uit. Bijvoorbeeld op onderzoek in het bos, naar een museum of naar een voorstelling in het kader van het kunstmenu.

 

De Sterredans biedt (met samenwerkingspartners) een volledig dagarrangement: de voorschoolse-, tussenschoolse- en naschoolse opvang worden op de eigen locatie georganiseerd. Openbare blogs

Luizenmoeder

Vanmorgen waren ouders uit verschillende groepen aan de slag met de 'hoofdluiscontrole'.

Riep onmiddellijk een associatie op met de eerste aflevering van een nieuwe serie op zondagavond op NPO3.

Een basisschool met ouders, leerkrachten en directeur.

Totaal over te top...maar zo herkenbaar.

Ik ken ze: die ouders op het plein, de juffrouw Ankie's en mijzelf...de directeur.

Trending topic bij de koffiemachine op de Sterredans op maandagmorgen.

Zelfs 'wie is de mol?' zakte even naar het tweede plan.

Ik kan mij op komende zondagavond verheugen.

 

Gepubliceerd in 'Johan's Blog'

Kerstviering

Ik ben niet zo van de tradities.

Maar de kerstweek op de Sterredans is er eentje om in ere te houden.

Met 'christmas carols' door het team onder de boom aan het begin van de dag.

Een vol schoolplein op donderdagavond met kinderen en heel veel ouders.

Met voorstelling, chocolademelk en gluhwein.

En op vrijdagochtend voor allemaal een verrassingsontbijt gemaakt door een groepsgenootje.

Aan de reacties van kinderen en ouders te horen was het weer een geslaagde week.

Volgend jaar weer...

 

Maar nu eerst thuis.

Ouders, kinderen en collega's: fijne feestdagen en een gezond 2018 gewenst.

Tot volgend jaar.

Gepubliceerd in 'Johan's Blog'

Jubileum

Het is een jubileumjaar.

Welk?

Geen idee.

De meningen verschillen.

Zoveel jaar Sterredans?

Of reken je met jaren 'Josephschool'?

Eén ding is zeker: vijf jaar geleden gingen we ook met z'n allen met een bus op reis.

Misschien was dit dan wel het eerst lustrum.

 

Gisteren was een topdag.

Iedereen aan het begin van de dag de bus in...en gelukkig om 5 uur er ook weer allemaal uit.

Mooi weer, een paar natte voeten, langs de panda's en de beren en een ijsje tot besluit.

Oudervereniging: over vijf jaar het tweede lustrum?

Gepubliceerd in 'Johan's Blog'

Eerste week van oktober

Fijne week die eerste oktoberweek.

Veel activiteiten die soms bij toeval bijelkaar komen.

Schakelen voor kinderen, collega's én ouders.

 

Laat ik beginnen met activiteiten die we van te voren op onze kalender hadden gezet.

De kinderboekenweek (opening afgelopen maandag in de aula) én de week van de Groene Voetstappen (start afgelopen vrijdag in de aula)

Ons jubileumuitje van gisteren is er na de zomer ingepland, de stakingsactie van donderdag is nog recenter.

En....donderdag is het ook nog de 'dag van de leraar' én zouden we een jubileumfeestje van onze Stichting (140 jaar) vieren.

Dat feestje gaat niet door.

En vandaag (woensdag) dierendag. Dieren hebben we gisteren genoeg gezien....

 

Kortom: het team van de Sterredans schakelt van het een in het ander en dat geldt voor kinderen en ouders ook.

Morgen gaat het grootste deel van het team naar Den Haag om de actie te ondersteunen.

Vrijdag is het gelukkig weer helemaal 'gewoon'.

 

Dan een weekend rustig in en uit ademen...en vervolgens voor team en ouders de 'op de hoogte' gesprekken.

Bijna herfstvakantie.

Gepubliceerd in 'Johan's Blog'

Druk (2)

Gaat het team van de Sterredans staken in september?

Vanmorgen opende de Gelderlander met het bericht dat de actie bereidheid onder leraren basisonderwijs erg groot is.

Net als u en mijn collega's kunnen we niet anders dan afwachten hoe de komende weken de afspraken in en van het nieuwe kabinet uitpakken.

Maar: wij kunnen nu al wel wat doen.

Veel leerkrachten hebben het manifest ' PO in actie'  al ondertekend.

U heeft de posters wellicht al op de schooldeuren zien hangen.

Ouders hebben ook de mogelijkheid het manifest te ondersteunen. 

www.poinactie.nl

 

Gepubliceerd in 'Johan's Blog'

Druk

Maandagavond, 20.00 uur, opening NOS journaal.

Item over onderzoek naar werkdruk in het basisonderwijs.

Het ís een intensieve baan. De gestelde eisen zijn hoog. De verantwoordingslast is groot.

Grote klassen, de verschillen in salaris tussen PO en VO, de administratie....

Ik kan de conclusies van het onderzoek volledig onderschrijven.

 

Hoe doen we dit op de Sterredans?

Het team is blij met een lang paasweekend. En met de meivakantie die er aankomt.

Want ook op de Sterredans is de werkdruk (te) hoog en het salaris niet in verhouding.

Maar: we weten ook waar we het voor doen.

We geloven in de activiteiten die we ondernemen, organiseren leuke activiteiten en zorgen voor elkaar.

Elke dag fluitend naar je werk.

Zoals we ook hopen dat kinderen en ouders elke ochtend naar de Sterredans komen.

 

Geen zorgen op de Sterredans?

Natuurlijk wel.

Op dit moment zitten we in de voorbereidende fase op het nieuwe schooljaar.

Moet het personeelsbestand weer worden afgemeten aan het budget dat beschikbaar is.

Elk jaar weer spannend.

Maar: we weten wat we willen. Ook komend jaar weer elf stamgroepen.

En dit lijkt te lukken.

 

Toch wordt dit budget jaarlijks schraler.

We moeten het weer met minder doen.

Dat alle berichten (CBS, werkdrukonderzoek en NOS) tot structurele maatregelen tijdens de formatiebesprekingen mogen leiden.

Is dat geen mooie wens voor de komende paasdagen?

Gepubliceerd in 'Johan's Blog'

Trots

Ik ben trots op de drie Sterredansteams die aan de Nijmeegse debatwedstrijd voor basisscholen meededen.

Uiteindelijk namen twee teams deel.

Een team uit de Olifantenstamgroep heeft gewonnen: de Sterredans is debatkampioen van Nijmegen.

In hun stamgroep staat een grote gouden beker.

Goed gedaan!

 

 

 

Stukje Gelderlanderbeker

Gepubliceerd in 'Johan's Blog'

Tweejarige stamgroep

Weet u het nog?

Vorig jaar rond deze tijd namen we besluiten om te reorganiseren

Van de drie- naar de tweejarige stamgroep.

Tijdens het overleg van de medezeggenschapsraad wordt maandelijks kort geevalueerd.

We kijken dan samen naar de resultaten maar ook naar de organisatie in de groep.

Levert de verandering dát op wat we van te voren dachten?

 

Eén van de aspecten die ouders in de aanloop noemden waren de stamgroep  doorbrekende activiteiten.

Natuurlijk:  we spelen samen buiten, we gaan samen naar de viering, we gaan samen op kamp.

Maar ook echt doorbrekende activiteiten waarbij we georganiseerd samen aan het werk gaan?

 

Deze én de volgende week zijn in dit opzicht topweken.

Vandaag ruikt de hele school naar gekookte eieren.

Onder- en bovenbouwers zijn samen aan het werk.

Volgende week de Koningspelen.

Samen spelletjes doen en sporten.

De oudste kinderen begeleiden, de andere kinderen spelen samen.

 

Worden wij met z'n allen heel blij van.

Fijn paasweekend toegewenst.

 

Gepubliceerd in 'Johan's Blog'

Van 'incident' tot 'ontvoering'

Was goed bedoeld.

Een stukje van mij over de berichtgeving op de website van de krant.

Blijkt het juist vragen op te roepen.

 

Vandaag wordt in de Gelderlander mijn naam én de Sterredans genoemd.

En...niet alles wat er staat is waar.

Vanuit mijn perspectief een kort overzicht van 'incident' tot een 'ontvoeringsstukje' in de krant waar onze school en ik persoonlijk in betrokken worden.

Hoe is dat gegaan?

 

Op donderdagochtend 27 maart ben ik later op school. Ik zie als ik aan kom fietsen al een politieauto staan.

Binnen zitten twee agenten met ouder en kind in mijn kamer in een intensief gesprek gewikkeld.

Ik stoor ze niet.

Loop naar de betreffende leerkracht, hoor wat er gebeurd is.

Ik constateer dat het gebeurde geen enkele link met de school heeft.

Behalve natuurlijk dat het meisje een Sterredans leerling is.

Meisje was op school...maar het gesprek met de politie had ook thuis kunnen plaatsvinden.

 

Na het gesprek vraag ik bij de ouder en de politie na of zij inschatten dat wij er als school iets mee moeten.

De ouder volgt het advies van de politie: er volgt nader onderzoek, het zou om een 'incident' kunnen gaan.

Indien nodig belt de politie mij en zetten we eventueel een volgende stap.

 

Intussen is het in de bovenbouw besproken.

Natuurlijk heeft het meisje haar verhaal gedaan.

Is er over gesproken: wat moet je in zo'n geval doen als het jou overkomt?

 

Vervolgens werd het stil.

Ik heb geen enkele vraag van een ouder gekregen.

Ik heb ook geen idee of kinderen het thuis hebben verteld.

Er leek geen enkele noodzaak andere ouders te informeren.

Het ging immers om een 'incident', relatief ver bij de school vandaan.

 

De afgelopen week heb ik er dus niets meer over gehoord.

Tot gisterochtend.

Kinderen die op school vertelden dat ze bevraagd waren.

Op de plaats waar het gebeurd is: tegenover het Badhuis. Buurtonderzoek.

Vervolgens het artikel op de site van Gelderlander.

Daarna een telefoontje van een redacteur.

Ik heb hem naar de politie verwezen.

 

Na overleg met de ouders heb ik mijn bericht aan u geschreven.

Bewust zonder namen.

Bewust in algemene termen.

Maar omdat niet iedereen het bericht van site van de Gelderlander had gelezen riep dit vragen op.

Wat is er toch op de Sterredans gebeurd?

 

Ik hoor dat het politieonderzoek nog niet is afgerond.

Dat is fijn: een goed gevoel voor kind en ouders dat het serieus wordt opgepakt.

 

Als de Gelderlander niet bericht had zou ik dit stuk niet hebben geschreven.

Aan de andere kant is dit voor mij ook weer een leermoment.

Ik kan wel denken vanuit zorg voor kind en ouders dat een gebeurtenis 'klein' blijft.

Je hebt het niet zelf in de hand.

 

Volgende keer anders?

Ik denk dat er geen kant en klaar recept bestaat.

Elke situatie is immers anders. Belangen moeten worden afgewogen.

Achteraf verwijt ik mij de onduidelijke berichtgeving van gisteren. 

 

Gepubliceerd in 'Johan's Blog'

En nu verder.....

Zo'n 100 mensen (ouders en leerkrachten) luisterden gisteren naar Steven Pont.

Zijn boodschap was duidelijk: wij (ouders en leerkrachten) zijn van grote invloed op de gezonde ontwikkeling van onze kinderen.

Kinderen hechten zich en ontwikkelen zelfbeeld.

Een zelfbeeld dat door hun omgeving wordt gevuld.

Wij spelen als opvoeder hierin een cruciale rol.

Ik vond het een mooie avond.

 

Maar ook een avond die tot nadenken stemt.

Nadenken over je eigen rol in dat ingewikkelde opvoedingsproces.

Ouders én leerkrachten.

Ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid.

 

Natuurlijk stellen ouders de vraag: hoe doet de school dit?

De school vertelt ouders dan dat we werken aan pedagogische relaties met kinderen.

Dat we daar programma's bij gebruiken.

Dat de overheid straks een antipestwet aanneemt.

Dat we straks gecontroleerd worden op de inzet van zo'n programma.

 

Ouders mogen/moeten deze vragen ook stellen.

Ouders mogen van een professionele organisatie ook de antwoorden verwachten.

 

Andersom is lastiger.

Natuurlijk vindt het team ook iets van de relatie tussen u en uw kind.

Maar om u als ouder daar op aan te spreken?

 

Toch ligt voor mij hier de crux.

Het gesprek moet gaan over uw kind.

Een gesprek waarin ouder én leerkracht hun ervaringen/vragen/dilemma's delen.

Dit lukt alleen op basis van vertrouwen.

 

De Sterredans is een Jenaplanschool.

Het is niet voor niets dat we in principe twee jaar met uw kind en met u samenwerken.

Dat biedt mogelijkheden om die relatie op te bouwen.

Dat is niet gemakkelijk maar voor het team wel een opdracht.

Het welzijn én de ontwikkeling van uw kind staan immers voorop.

 

Tenslotte.

De antipestwet en gecertificeerde programma's helpen.

Ze zullen echter het gesprek tussen kind/ouders/school nooit kunnen vervangen.

Ik wens ons goede gesprekken over uw kind.

Ook als het een keer niet allemaal naar wens verloopt.

 

Fijn dat u er gisteravond was.  

 

Gepubliceerd in 'Johan's Blog'

Loading...